Hyresvillkor

OBS! Det totala hyresbeloppet per uthyrning måste vara minst 350kr så passa på att hyra flera hyresobjekt samtidigt så att det totala hyresbeloppet vid hyrestillfället blir minst 350kr, om det totala hyresbeloppet är lägre så avrundas det lägre hyresbeloppet upp till 350kr.

Vid varje uthyrningstillfälle så fylls ett hyreavtal i för de hyresobjekt som kommer att hyras ut, hyresavtalet tecknas mellan hyresgivaren som är BudgetHyra och hyrestagaren som är kunden. För hyresavtalet gäller att hyrestagaren alltid skall vara en fysisk person som har ett personligt ansvar för att hyresobjekten återlämnas hela och på avtalad tid, därför är det vid varje uthyrning ett krav att hyrestagaren har med sig personligt giltig svensk legitimation för att upprätta hyreskontraktet. För företag som vill att kostnaden skall tas från företaget så görs ett tillägg på hyreskontraktet med företagsnamn och organisationsnummer.

Hyresavtalet upprättat i två likalydande exemplar där vardera part får behålla varsin signerad kopia.